welcome

Applied Geomatics Sweden AB (AGS) är ett företag som ägnar sig åt tvärvetenskaplig geovetenskap och geomatik. AGS ligger i Ideon Science Park och består av ett team med professionell erfarenhet som presterar väl både på den svenska och internationella marknaden. Våra tjänster inkluderar framställning av rumsliga data, mjukvaruutveckling för mobile devices, Web-GIS, GIS-analys och modellering inom geovetenskap.

news