Teknisk geologi
AGS

AGS är utbildade att leverera tjänster inom teknisk geologi såsom mineralprospektering, vattenresurser, markanvändning, fysisk planering, katastrofhantering och stadsplanering.

De geologer och ingenjörer från AGS har omfattande erfarenheter inom strukturgeologi, geomorfologi och katastrofplanering. Våra ämnesområden är produktion av geologiska och geomorfologiska kartor, mineralresurser, släntstabilitet samt risk bedömning och utveckling av geologiska och hydrogeologiska modeller.Remote Sensing