GIS-modellering
AGS

Geografiska informationssystem (GIS) kan bland annat användas för att bedriva vetenskaplig forskning, resursförvaltning och planering av verksamhetsutveckling. Vår kompetens täcker varje del i GIS-genomförandet; insamling och konvertering av data, skapandet av databaser, kartläggning samt modellering och analys av data. AGS’s GIS-team har flera års erfarenhet inom området och erbjuder GIS-lösningar och heltäckande tjänster som:

  • Dataframställning: Skapa GIS-dataset och kartor från data tillhandahållen av beställaren, AutoCAD-modeller, kartläggning och beskrivning av privat egendom, demografiska parametrar, adresser etc.
  • Karttjänst: skräddarsydda kartor från befintlig information, databaser, analys av data och/eller rumsliga spatiala dataset.
  • Datamodellering/rumslig analys: Vi tillhandahåller nätverkanalys (t.ex. rutt planering ), sökning efter lämpliga platser på grundval av kriterier som fastställs av beställaren, utveckling av kartografi, kostnadsanalys, zonal statistik, modellering av isolinjer, beräkning av lutning samt ytanalys.
  • GIS Programering: Vi har kvalificerade experter i en rad olika språk och programmeringsplattformar såsom:C Sharp, Java, Java Script, Matlab, R Studio, PostgreSQL och Python.
  • Strategisk rådgivning och GIS: inledande strategisk utveckling, planering och genomförande av GIS. Företaget erbjuder en hög nivå av sakkunskap i leverans av supportlösningar med GIS, databearbetning, programvara och underhåll.

Remote Sensing