Spatial Database
AGS

AGS har en gedigen erfarenhet av samordning och migrering av flera typer av data och modeller för att skapa pålitliga databaser. Rumslig (spatial) datahantering är nyckeln till framgång för varje GIS-tillämpning. Det utbud av tjänster vi erbjuder för förvaltning av rumsliga spatiala data inkluderar:

  • Design av geografiska databaser: Vi arbetar för att skapa databaser som är anpassade till de särskilda behoven hos våra kunder. Kartframställning erbjuds också.
  • Geospatiala web-tjänster: tjänster som tillhandahåller data "off-the-shelf", som gatudata, flygbilder, satellitbilder, topografiska kartor, höjddata, markägande, etc.
  • Modellering av geografiska databaser: optimering, omvandling och integrering av data för att uppnå högsta möjliga nivå av samverkan.
  • Hantering och underhåll av rumsliga data.